Hizmetlerimiz

Kol ve Bacak Estetikleri


Vücuttaki simetriyi ve ahengi sağlayarak estetik bir görünüm sağlanması amacıyla kol ve bacak estetiği yapılmaktadır. Yaşlılık, aralıklı kilo alma-verme ve yer çekimine bağlı olarak kol ya da bacakların ve iç kısımlarında sarkıklıklar meydana gelir.

Ameliyat öncesi değerlendirmede kol ya da bacak iç yüzünün derisindeki sarkma oranı, yağ miktarı değerlendirilir. Kalacak iz hakkında hastaya bilgi verilir. Deri kalitesinin iyi olduğu ve sarkıklığın olmadığı durumlarda, yani sadece yağ birikiminin fazla olduğu olgularda Liposuction yapılabilir. Ayrıca, diz üstü bölge ile diz altı bölge arasında çap olarak kalınlık farkı mevcut ise, her iki bacak arasında kalınlık ya da şekil farkı var ise veya bacaklar çarpık bir görünüme sahip ise bacak protezi kullanılarak bu sıkıntılar giderilebilir. Kol ya da bacak germe ameliyatı lokal ya da genel anestezi altında yapılabilir. Deri sarkmasının az olduğu durumlarda ameliyat izi sadece koltuk altı ya da bacak içinde kalacaktır. Ameliyat sonrası kol ya da bacak korsesi giymek gerekebilir. Lokal anestezi uygulandığında hasta aynı gün evine dönebilir. Genel anestezi durumunda ise klinikte bir gece yatış gerekir. Ameliyat sonrası bir hafta istirahat yeterli olur. Dikişler 12–14 gün sonra alınır ve kişi normal hayatına döner.

Bacak Estetiği

Etek Giyemeyen Kadınlar

Etek giyememe bireysel özgürlüğü kısıtlayıcı bir sorundr. Pantolonlar içinde gizlenme, yeni moda bir eteğe imrenerek bakma, plaj ve deniz aktivitelerinden kaçınma…ve.  bazen herkesten sırrı gizlemeye çalışma sıkıntısı durumu daha da zorlaştırır.

Etek giymeyi engelleyen bacaklarda ki şekil bozuklukları parantez bacak, X bacak, asimetrik bacak, ince bacak ya da kalın bacaklar olarak sayılabilir.  Bazen ise bölgesel bir sorun öne çıkabilir. Kalın ayak bilekleri ya da çirkin diz kapakları gibi.

Etek ile bağlantılı bacak bölümleri dizin hemen üzerinden başlayıp ayak bileğine kadar inse de uyluk bölgesi (basen, üst bacak içleri gibi) ve kalça estetiği ile birlikte uyumlu olması arzulanır.

Etek giyememe sorununa sıklıkla tayt giyememe ya da çizme giyme de yaşanan başka sıkıntılarda eklenir.

Bacaklarını beğenmeyen kişilerin bacakları ile ilgili bütün sorunları tam olarak fark edemedikleri görülür. Bunun en önemli nedeni bacak hatları, anatomisi ve ölçülerinin aslında karmaşık olmasındandır. Görünen sorunlar yanında diğer sorunların konunun uzmanı tarafından analiz edilmesi ve kişinin aydınlatılması mutlu bir sonuç için gereklidir.

Diz Bölgesi Sorunları ve Diz Estetiği

Diz bölgesi uyluk ve bacağın geçiş noktasında bulunur. Bu stratejik konumu nedeniyle güzel dizler güzel bacakları ortaya çıkarır.

Diz içi yağlanma yanında, diz üstü, diz dış yanı ve diz kapağı altı yağlanmalar diz kapağını örter. Zerafeti bozar.

Diz bölgesinde ilk yağ paketi, diz kapağı üzerindeki muz paketidir ve diz kapağını üstten örtmeye çalışır. İkinci paket en çok bilinen yer olup, diz iç tarafında yer alır. Dış paket üçüncü pakettir ve dış yanda bulunur. Bu paket genellikle fark edilmez. Dördüncü ve beşinci paketler diz kapağının alt bölgesinde yuvarlak birikimler şeklindedir. Altıncı paket ise dizin alt, iç kısmından alt bacağa doğru uzanır ve alt bacağa bir tüp görüntüsü verir. Bu paketlerin bazen tamamı bazen de bir kısmı bulunur ve diz estetiğini bozar.

Diz kapağı kemiğinin kendine özgü zarif bir şelki vardır. Bu şeklin yağlarla örtülmüş olması bu zerafeti yok eder.

Bazen ise tersine diz kapağı derisi gevşer ve buruşur. Diz kapağı üzeri bölgesi, uyluk olarak adlandırdığımız diz kapağından kasık bölgesine kadar olan bölgenin sarkmasını hemen gösterir. Diz kapağı üstü sarkan dokuyla örtülmeye başlar ve bölgede deri katlanmaları oluşur. Diz çevresi estetiğinde işlem 1-2 saat sürer. İşlemden sonra kişi evine gidebilir. Sosyal hayattan çekilme söz konusu değildir. İyileşme süreci normal yaşam süreci içerisinde devam eder. Bacak ve diz estetiğinde yağlar alınarak şekillendirme yapılırsa tekrarı gerekmez.

İnce  bacaklar  için  estetik  sorunlar.

İnce bacaklar iki taraflı olarak yapısal olabildiği gibi,  bir kas ya da sinir hastalığına bağlı tek taraflı da olabilir. Kişide yeterince yağ rezervi var ise yağ hücresi kokteyli ya da kök hücreden zengin yağ hücresi en ideal çözümü verir. Yeterli yağ rezervi yok ya da inceliği karşılayacak kadar değil ise hücre nakilleri silikon ile birlikte kullanılır.

Silikon protezler tek başına da bu zayıflıkların düzeltilmesinde yararlı olabilir.  Ancak ayak bileğine uzanan inceliklerde yeterli gelmez. Protezler endoskop yardımıyla hissedilmeyen bir derinliğe, baldır kasları arasına yerleştirilir. İşlemden sonra yaklaşık 12 saat kadar yürümeye izin verilmez. 3-4 cm lik bir çevre artışı sağlar.

Silikon protezler hücre kokteylleri ile birlikte kullanıldığında ideal sonucu verirler. İnce bacaklarda kalınlaştırma yanında şekillednirme de birlikte yapılabilir.

Kalın Bacak Estetiği

Kalın bacakların nedenleri kalın kemik yapısı, fazla gelişmiş kaslar ve genellikle yapısal fazla yağ dokusudur. Yağ dokusunun alınması ve ek olarak botoksla ya da cerrahi olarak kasların incetilmesi ile kalın bacak sorunu çözülür. Bu konuda özellikle superdry yöntem yağların kansız bir şekilde alınması yanısıra, düzgün bir yüzey elde edilmesinde ve simetrinin sağlanmasında çok etkili bir yöntemdir. Bunların dışında ayırt edilmesi gereken önemli durumlar lenfödem ve lipödeme bağlı kalın bacaklardır.

Lenfödem bacaklardaki lenf (akkan) damarlarının bozulması ya da az gelişmesi sonrası ortaya çıkan bacak kalınlaşmasıdır. Lenfödem’de genellikle tek bacak daha kalın olsa da bazen iki bacakta da görülür. Bacaklar serttir. Ayaklarda da şişlik gözükür. Sıklıkla portakal kabuğu cilt görüntüsüne rastlanır. Ayak bileği kemiği üzerinde yağlanma olmaz. Parmakla basılınca iz bırakır. Bacaklarda ağırlık hissedilir ve akşama doğru bu artar. Dinlenme ile kalınlaşma azalır. Ayak sırtındaki deri iki parmak arasında tutulamaz. Bu tipik bir bulgudur.

Lipödem ise bacaklarda ilginç bir yağlanma şeklidir. Yapısaldır ve ayak bilekleri genellikle daha incedir. Portakal kabuğu cilt görülmez. Şişlik yumuşaktır., Genellikle ergenlikte başlar ve ailede olabilir. Bazen hassasiyet vardır. Üst ve alt bacak yanında kalçada geniştir.

Özellikle bu iki durumun ayırt edilmesi gerekir. Ayırt edilmeden yapılacak tedaviler yanlış olacağı gibi başka sıkıntılara da neden olur. Lenfödem tedavisi çok farklıdır. Lenf damarlarına destek olan bacaklarda ki kalınlığa neden olan sıvının atılmasına yönelik tedavi yapılır. Lipödemde ise özellikle yağların alınması iyi bir çözümdür. Kalın bacakların nedeni yağ ise tedavi edilebilir bir durumdur. Bacak inceltme de sınırı yağ dokusunu oranı belirler.

Lenfosintigrafilenfödem tanısında çok önemli bir yöntemdir. MR bu sorunların ayırt edilmesinde yararlı olur. Sıvı birikimini ve deri kalınlaşması tanı koydurucudur.

Bunların dışında sistemik hastalıklar (böbrek, kalp ve karaciğer hastalıkları) ve toplardamar sorunları (derin ven yetmezliği gibi) da kalın bacaklara neden olsa da bunların ayırt edilmesi çok daha kolaydır. Bu gruptakiler bacak kalınlaşması dışında çok başka şikayetler ile gelirler.

Bazen yapısal olarak bacak kaslarının aşırı gelişmiş olması da kalın bacak nedenidir. Bu durum alt bacak bölgesine hantal ve kaba bir kalınlık oluşturur. Botoksla kasın bazı noktalarına enjeksiyonlar yaparak bu kalınlığı azaltmak mümkün. Botoksun etkisi geçtikten sonra tekrarlar ile etki daha kalıcı hale getirilebilir.  Kasa giden sinirin kesilmesi kalıcı bir çözüm verir. Baldır kası üst üste iki adet olduğu için, kaslardan birinin zayıflatılması ya da hareketinin engellenmesi sporcular dışında bir sorun oluşturmaz.

X Bacak Sorunu ve Estetik Çözümler

X bacak deformitesinde ayakta durulduğu zaman bacaklarda içe doğru eğik bir görünüm oluşur. Bu eğilme genellikle diz çevresindedir. Dizler içe dönük dururken ayaklar ayrık durur.

X bacağın üç nedeni var. Doğumsal, raşitizm ve gelişimsel bozukluklar (kıkırdak ve kemik hasarları gibi). Estetik nedenle başvuruların çoğunluğunda raşitizm gibi çocukluk çağında yaşanılan bir sorun olsa da bacakta ki yağ dağılımı bozuklukları bacakları daha da çirkin bir hale getirmektedir. Özellikle diz içi yağlanmada artış ve buna eşlik eden bacak dış kenarlarında yağlanmalar bu yağ dağılımı bozukluklarından bazılarıdır. X bacağa neden olan kemik eğriliklerini düzeltmek ileri yaş için zor ve uğraştırıcıdır. Bu nedenle X bacak görüntüsüne neden olan yağ dağılımı düzeltmek ve düz bacak illüzyonu yaratmak en iyi çaredir. Bunun için özellikle superdry teknik önemli avantajlar sunmaktadır. Klasik liposuction ise bacak gibi tek katlı yağ tabakasının bulunduğu ve milimetrik hataların bile görülebileceği bir yerde yeterli gelemiyor. Lazer lipoliz ise yağlara zarar vermesi ve bu zarar gören yağların işe yaramaması dışında bacakta kontrollü bir sonuç vermemesi nedeniyle X bacak için uygun görünmüyor.

Parantez bacak ve çarpık bacak estetiği

Ayakta topuklar birbirine dokunduğu zaman dizlerin açık kaldığı duruma gerçek dışa çarpık bacak denir.  Bu durum halk arasında çarpık bacak olarak da adlandırılır.Goniometre ile ölçümler ya da röntgen incelemeleri ile çarpıklığın ayrıntıları belirlenebilir. Çarpık bacak fizyolojik ya da patolojik olabiliyor. Bir başka deyişle gelişimin bir parçası normal bir çarpıklık söz konusu olabildiği gibi kalıcı olan çarpıklıklar da olabiliyor. 2-3 yaşına kadar çocuklarda çarpık bacak sorunu vardır. Anne karnındaki katlanmış pozisyon bunun en önemli nedeni. Gerçek bacak çarpıklığının en önemli nedeni ise raşitizmdir.. Bu sorunda yer alan D vitamini eksikliği ya da D vitaminin kullanılamaması eğik bacaklara neden oluyor. Diyette yeterince D vitamini olması çözüm olmuyor. Alınan D vitaminin güneş ışınları ile aktif hale gelmesi gerekiyor. Raşitizm tedavi edilmez ise ya da çocukluk çağında raşitizmin parantez bacak sekeli tedavi edilmez ise erişkinde ki sosyal olarak da ciddi bir sıkıntı nedeni olan parantez bacak sorunu ile karşılaşırız. Bir başka deyişle çarpık bacaklar arasında en önemli sorun olan parantez bacak çocukluk çağı estetik sorunu olduğu kadar yetişkinler için de bir sorundur. Etek giyememe, pantolonlar içinde gizlenme, plaj ve deniz aktivitelerinden kaçınma, bir sırrı gizlemeye çalışma sıkıntısı gibi bireysel özgürlüğü kısıtlayıcı bir sorundur.

Bazı bayanlarda çarpık bacak sorununu arttıran ya da çarpıkmış havasını veren yumuşak dokuya ait sorunlar da çarpıklığın bir parçası olabiliyor. Erişkinde kemiğe yönelik işlemler uzun ve zahmetli olduğu için estetik kamuflaj ve illüzyon yöntemleri tercih edilir. Özellikle superdry yöntemle bacak yağlarının yerlerinin değiştirilmesi parantez bacak için iyi bir çözümdür. Buna ek olarak kök hücre ve silikon uygulamaları sonucu geliştiren yöntemlerdir. Parantez bacak sosyal ve estetik bir sorundur. Ancak çocuklarda çarpık bacak sorununu atlamamak ve gereken erken dönem tedaviler için toplum olarak bilinçli olmamız gerekiyor.